SIGMAHUSET - VÄSTERÅS

Sigmahuset, handelshuset mitt i centrala Västerås. Här finns butiker, restauranger, kontor, nattklubbar, gym, och mycket annat.

Ca 22.000 kvm.

Start: 2017-03-20

Avslut: 2019-07-01
Bällstaudde Fastigheter AB var under en period partner till Brunswick Real Estate (tidigare Sveafastigheter AB) som ansvarar för förvaltning (Local Asset Management Partner, LAMP) av fastigheten Kettil 7 (Sigma-huset i Västerås). Fastighets AB Regio (med AP3 som majoritetsägare och Bällstaudde Fastigheter AB var minoritetsägare) blev då ny fastighetsägare.

Bällstaudde Fastigheters uppdrag innefattade: uthyrning, utveckling, förhandling av och tecknande av avtal, hyresgästrelationer, upphandling och styrning av driftorganisation samt ekonomisk förvaltning. För mer information kring detta, kontakta Ia Odell Balkeståhl.

Förhandsvisning av bild

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤