ÅKERS STYCKEBRUK - STRÄNGNÄS KOMMUN

ÅKERS STYCKEBRUKs gruppboende ligger beläget nära centrala Åkers styckebruk, i anslutning till affär och kommunikationer. Här finns också en brandstation, bilmekaniker och närmsta grannen har Åkers styckebruks bästa pizza och trevligaste personal.

  • Byggstart 2018-05-29

  • Inflytt 2019-05-27 

Bällstaudde Projektutveckling har i samarbete med arkitekt Reierstam Arkitektur tagit fram huset.

Projektet uppfördes tillsammans med totalentreprenören Sjötorps Bygg från Katrineholm.

Huset ägs och förvaltas av Bällstaudde Projektutveckling.

Nytida AB är hyresgäst och driver den dagliga verksamheten.

I Åkers styckebruk kommer 6 nya hyresgäster hitta sin nya plats i världen, till en lugn tillvaro i ett modernt hus med alla möjligheter.

Förhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bild

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤